x

Animax

Шууд үзэх

Шууд үзэх болон татахын хувьд бид өмнөх гаргалтуудаа гадаад сервер болон GoogleDrive, OPENLOAD гэх шэйрүүдийг ашигладаг байсан бөгөөд ямар нэгэн байдлаар устах явдал их гардаг тул хүлцэл өчье.

Гэхдээ энэ байдлыг засан өөрсдийн сервер дээр одооноос байршуулж зөөж байгаа тул ямар нэгэн асуудал гарахгүйгээр өндөр хурдаар анимэ үзэх боломжийг бүрдүүлж буй юм. Архив их тул бүрэн шилжүүлэгдээгүй тул зарим алдаа байх болов уу. Иймд тэрхүү алдааг мэдэгдэж бидэнд тус болж болох юм.

Харин комноос юм уу өөр юмнаас болж алдаа гарвал группээс асууж байж болно.

x

Animax

Намайг сануул
Нууц үгээ мартсан?